Orienteringshjelp

Vår orienteringshjelp gjør at man selv får assistanse til å komme seg hjem eller et annet sted uten å måtte spørre andre om hjelp. I en enkel meny kan man velge hvor man skal, f.eks. kan man trykke på en knapp som viser bildet av hjemmet og hvor det står "hjem". Orienteringshjelpen vil da vise pil i den retningen man skal gå uten forstyrrende elementer som stedsnavn eller gatenavn. Når det er på tide å skifte retning får man beskjed om dette av orienteringshjelpen.

Blir man stående fast og er bekymret for hvor man befinner seg er det mulig å ringe opp bestemte personer fra en enkel meny eller enkelt ringe en forhåndsdefinert gruppe. Det er da mulig for de som blir oppringt å se hvor man befinner seg og dermed kunne assistere. 

Løsningen koster i kjøp 8.220,- eks. moms. Ta kontakt med oss vedrørende bruksområde så kan vi gi vår anbefaling om hvorvidt det er hensiktsmessig å søke NAV.